mgr Maciej Ordyniec
tel. kom. 0 604 332 884

Teren Warszawy i okolic
Metoda PNF

Metoda PNF Prioprioreceptive neuromuscular facilitation

Metoda rehabilitacji stosowana głównie u pacjentów ze schorzeniami neurologicznymi i ortopedycznymi takimi jak

- udar mózgu

- uraz rdzenia kręgowego

- stwardnienie rozsiane SM

- bóle kręgosłupa

Techniki stosowane w koncepcji PNF

Techniki agonistyczne

1. Rytmiczne pobudzanie ruchy (rhythmic initiation). Ruchy wykonywane są rytmicznie i w pełnym zakresie. Na początku wykonujemy ruchy bierne następnie wspomagane ,z oporem by na koniec pacjent potrafił wykonać ruch sam.

2. Kombinacja skurczów izotonicznych (combination of isotonic). Wykorzystujemy w tej technice skurcze ekscentryczne koncentryczne i izometryczne wykonywane w różnych fazach danego ruchu.

3. Odtwarzanie ruchu (replication). Uczy pacjenta odtwarzać funkcjonalne ułożenie ciała lub stawu.

4. Ponawiany stretch początkowy (repeated stretch from beginning of the range). Rozciągnięta optymalnie w pozycji wyjściowej grupa mięśniowa otrzymuje od terapeuty dodatkowe bodźce rozciągające w postaci krótkiego, szybkiego przeciągnięcia.

5. Ponawiany stretch podczas ruchu (repeated stretch through range).Pracująca grupa mięśniowa otrzymuje od terapeuty dodatkowe bodźce rozciągające w postaci krótkich, szybkich impulsów w kierunku przeciwnym do wykonywanego ruchu.

Techniki antagonistyczne

1. Dynamiczna zwrotność ciągła (dynamic reversals).Technika w której stosujemy naprzemienną koncentryczną pracę agonistów i antagonistów bez przerwy na rozluźnienie.

2. Stabilizacja zwrotna (stabilizing reversals). Technika zmienna. Zmiany kierunku ruchu bez utraty napięcia mięśniowego. Pacjent wykonuje ruch.

3. Rytmiczna stabilizacja( rhythmic stabilization). Technika zmienna, w której pacjent pracuje przeciwko oporowi terapeuty, bez intencji ruchu.

4. Napnij-rozluznij (conctrac-relax).Technika rozluźniająca. Pacjent napina dynamicznie mięśnie przykurczone.

5. Trzymaj-rozluźnij (hold-relax). Technika rozluźniająca wykorzystująca fenomen rozluźnienia mięśni po ich napięciu. Stosujemy statyczne napięcia mięśni bolących i przykurczonych.